Colectivul de cercetare a C.C.A.P.R. este alcătuit din 28 de membri, astfel: 13 profesori universitari, 6 conferenţiari universitari, 2 lectori universitari, 1 asistent universitar, 3 preparatori universitari, 1 cercetător gradul III, 1 economist şi un jurist. Dintre aceştia 21 sunt doctori în ştiinţe economice, 6 sunt doctoranzi în domeniul economic, iar 5 dintre profesori sunt conducători de doctorat, specializarea economie.

Conducere

POPESCU GABRIEL

Prof.univ.dr. POPESCU GABRIEL- DIRECTOR CENTRU

Ariile de cercetare

CONSTANTIN FLORENTINA

Conf.univ.dr. CONSTANTIN FLORENTINA - DIRECTOR ADJUNCT

Ariile de cercetare

Publicații

Publicații

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Cuvinte cheie privind expertiza de cercetare:

Politici agricole, transfer de cunoaștere, cooperarea în agricultură, piața funciară, Politica Agricolă Comună

Cuvinte cheie privind expertiza de cercetare:

Politica Agricolă Comună, Piețe agricole, Dezvoltare rurala, Economie agrară, Politică agrară, Transfer de cunoaștere


Membri

Nicolae Istudor

Prof.univ.dr. Nicolae Istudor

Ariile de cercetare

BOBOC DAN

Prof.univ.dr. BOBOC DAN

Ariile de cercetare

Publicații

Publicații

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Cuvinte cheie privind expertiza de cercetare:

Economie agroalimentara, Dezvoltare rurală şi regională, Logistică

Cuvinte cheie privind expertiza de cercetare:

Managementul calitatii produselor agroalimentare; Managementul procesării produselor agricole; Filiere agroalimentare; Managementul proiectelor europeneIoan Ildiko

Conf.univ.dr. Ioan Ildiko

Ariile de cercetare

LAURA CIOBANU

Asist.univ.dr. LAURA CIOBANU

Ariile de cercetare

Publicații

Publicații

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Cuvinte cheie privind expertiza de cercetare:

Protecţia mediului, Schimbare climatică, Dezvoltare durabilă, Servicii de ecosistem, Arii protejate

Cuvinte cheie privind expertiza de cercetare:

Common Agricultural Policy, rural development; Romanian agriculture; Structural change; Land consolidation/ Politică Agricolă Comună, Dezvoltare rurală, Agricultura României, Schimbări structurale, Proprietate funciarăRadulescu Carmen Valentina

Conf.univ.dr. Radulescu Carmen Valentina

Ariile de cercetare

LĂDARU GEORGIANA-RALUCA

Lect.univ.dr. LĂDARU GEORGIANA-RALUCA

Ariile de cercetare

Publicații

Publicații

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Cuvinte cheie privind expertiza de cercetare:

Management, comunicarea în afaceri agroalimentare, dezvoltare durabilă, afaceri sustenabile, bioeconomie rurală durabilă

Cuvinte cheie privind expertiza de cercetare:

Agromarketing, cercetări de marketing în domeniul agroalimentar, planificarea activităţilor în domeniile agroalimentar şi de mediu, filiera vinului, competitivitatea filierei vinuluiION RALUCA ANDREEA

Conf.univ.dr. ION RALUCA ANDREEA

Ariile de cercetare

Dinu Mihai

Asist.univ.dr. Dinu Mihai

Ariile de cercetare

Publicații

Publicații

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Cuvinte cheie privind expertiza de cercetare:

Agromarketing, securitate şi siguranţă alimentară, filiere agroalimentare

Cuvinte cheie privind expertiza de cercetare:

Dezvoltare rurală, finanțare, fonduri, PAC, PNDRBran Mariana

Prof.univ.dr. Bran Mariana

Ariile de cercetare

Negrei Costel

Prof.univ.dr. Negrei Costel

Ariile de cercetare

Publicații

Publicații

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Cuvinte cheie privind expertiza de cercetare:

Agroecosistem; tehnologie agricola; dezvoltare durabila; sisteme tehnologice; biodiversitate

Cuvinte cheie privind expertiza de cercetare:

Sistem, modele, durabilitate, co-dezvoltare, performantaDobre Iuliana

Conf.univ.dr. Dobre Iuliana

Ariile de cercetare

Diaconeasa (Preda) Maria Claudia

Cadru didactic asociat drd. Diaconeasa (Preda) Maria Claudia

Ariile de cercetare

Publicații

Publicații

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Cuvinte cheie privind expertiza de cercetare:

Mangement, ferme, structura de productie, factori de productie, plan de afaceri

Cuvinte cheie privind expertiza de cercetare:

Dezvoltare rurală; structuri cooperatiste în agricultură; transfer de cunoaștere în mediul ruralPETRESCU IRINA ELENA

Lect.univ.dr. PETRESCU IRINA ELENA

Ariile de cercetare

TEODOR CRISTIAN

Asist.univ.dr. TEODOR CRISTIAN

Ariile de cercetare

Publicații

Publicații

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae

Cuvinte cheie privind expertiza de cercetare:

Economie agroalimentară, dezvoltare rurală şi regional, logistică

Cuvinte cheie privind expertiza de cercetare:

Procesarea produselor agricole, economia mediuluiAlina ZAHARIA

Cadru didactic asociat drd. Alina ZAHARIA

Ariile de cercetare

Publicații

Curriculum Vitae

Cuvinte cheie privind expertiza de cercetare:

Politici energetice, politici de mediu, economii verzi, econometrie, analiză cost-beneficiu